Friday, September 30, 2011


Artikel ini ditulis untuk diterbitkan dalam MAIS News keluaran Jun 2011.

PERINGKAT INISIATIF-INISIATIF TRANSFORMASI

Mohd Affendi Bin Othman

Perunding

AKADEMI AIDIT SDN. BHD.

Wawasan untuk menjana gerakan penambahbaikan yang lebih serius telah melonjak identiti MAIS ke satu mercu yang lebih tinggi. Cita-cita murni yang diharapkan ialah agar MAIS mampu menjadi sebuah organisasi Islam yang ikonik dan berperanan teguh sebagai kustodian ummah. Justeru, bertitik tolak dari hasrat tersebut maka lahirlah agenda Pelan Transformasi MAIS yang menterjemahkan gambaran usaha perubahan ke arah yang lebih baik tidak pernah sunyi dari institusi ini.

Dalam mendukung usaha perubahan berskala besar yang terarah dan bertahap ini, perencanaan pelan transformasi mesti dimulakan dengan pembentukan mekanisme inisiatif yang mampu menjana usaha transformasi dengan lebih berkesan. Inisiatif adalah elemen penting yang perlu ada dalam setiap usaha transformasi dan ia umpama booster yang boleh meningkatkan kuasa serta menjana pelbagai hasil sampingan. Secara umumnya, inisiatif boleh dimaksudkan sebagai satu langkah yang hendak dimulakan dalam melakukan sesuatu perkara dan ia berkemampuan untuk mencipta langkah-langkah lain. Ia menjurus pada penjanaan hasil dinamik, menjadikan tindakan lebih hebat dan boleh membina sesuatu ke tahap natijah yang lebih baik.

Bagi memudahkan pemahaman dan rujukan langsung berkaitan inisiatif ini, contohnya boleh didapati dalam Pelan Transformasi MAIS. Setiap fungsi teras pelan transformasi diperincikan dengan beberapa inisiatif bagi mencetus tindakan hasil berganda. Sebagai contoh, untuk fungsi teras BIAH (persekitaran), di bawahnya terangkum tiga inisiatif yang menjadi tema kepada fungsi teras BIAH tersebut iaitu program pembudayaan ilmu, program ihya’ kod etika dan pengiktirafan 5S. Inisiatif-inisiatif inilah yang bakal mencorakkan program-program lain sehingga ia mampu membentuk suasana organisasi di MAIS.

Inisiatif yang strategik amat diperlukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan kesan yang berpanjangan. Konsep inisiatif secara lebih mendalam boleh dilihat dari sudut gesaan Allah S.W.T. dalam al-Qur’an, amalan dalam sunnah Rasulullah S.A.W. dan pemerhatian langsung pada fitrah alam ciptaan Allah. Dalam surah Muhammad, Allah S.W.T. berfirman :

“Dan (sebaliknya) orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh serta beriman kepada Al-Qur’an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. - yang ialah kebenaran dari Tuhan mereka, - Allah mengampunkan dosa-dosa mereka, dan menjayakan keadaan mereka (di dunia dan di akhirat)”.

(Surah Muhammad : 2)

Segi pemahaman konsep inisiatif, ayat di atas menerangkan kepada kita bahawa untuk mendapat keampunan Allah serta kejayaan dunia dan akhirat, kita sebagai muslim yang beriman perlu menggerakkan inisiatif utama iaitu beramal soleh dan beriman dengan al-Qur’an. Di sini, ciri-ciri inisiatif yang dapat disimpulkan ialah ia mesti mampu memenuhi ciri-ciri dan keperluan utama.

Selain itu, Allah S.W.T. turut berfirman :

“Bandingan (derma) orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan tujuh tangkai; tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi seratus biji. Dan (ingatlah), Allah akan melipatgandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakiNya, dan Allah Maha Luas (rahmat) kurniaNya, lagi Meliputi ilmu pengetahuanNya”.

(Surah al-Baqarah : 261)

Perumpamaan yang cukup jelas telah diberikan Allah S.W.T. tentang bagaimana satu inisiatif yang berkualiti iaitu sedekah ikhlas di jalan Allah mampu menjana ganjaran yang berlipat kali ganda dari sudut balasan pahala. Iktibarnya ialah, sesuatu inisiatif yang berkesan semestinya mampu membawa pelbagai manfaat dan maslahah.

Dalam sirah junjungan mulia Rasulullah S.A.W. pula, antara contoh tindakan baginda yang mewujudkan inisiatif demi memungkinkan hasil yang lebih berimpak ialah pembinaan masjid Quba’ semasa peristiwa hijrah. Itulah masjid pertama dalam Islam yang didirikan atas dasar ketaqwaan. Masjid adalah simbol inisiatif untuk penyatuan dan sanctuary kekuatan ummah. Selain itu, baginda turut mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Pelaksanaan inisiatif yang amat signifikan ini bukan sahaja menyelesaikan isu bersifat jangka pendek semata-mata tetapi merupakan titik tolak strategik ke arah kewujudan sebuah negara Islam dan pengukuhan dakwah serta kekuatan umat Islam.

Selain itu, dalam memahami konsep inisiatif yang bermakna, kita juga boleh mengambil pengajaran dari alam dan makhluk Allah. Firman Allah S.W.T. yang bermaksud :

“Dan Tuhanmu memberi ilham kepada lebah: "Hendaklah engkau membuat sarangmu di gunung-ganang dan di pokok-pokok kayu, dan juga di bangunan-bangunan yang didirikan oleh manusia. Kemudian makanlah dari segala jenis bunga-bungaan dan buah-buahan (yang engkau sukai), serta turutlah jalan-jalan peraturan Tuhanmu yang diilhamkan dan dimudahkannya kepadamu". (Dengan itu) akan keluarlah dari dalam badannya minuman (madu) yang berlainan warnanya, yang mengandungi penawar bagi manusia (dari berbagai-bagai penyakit). Sesungguhnya pada yang demikian itu, ada tanda (yang membuktikan kemurahan Allah) bagi orang-orang yang mahu berfikir.”

(Surah al-Nahl : 68-69)

Lebah adalah antara makhluk yang digunakan namanya sebagai nama surah di dalam al-Qur’an. Iktibar inspirasi lebah kepada manusia segi inisiatif ialah lebah merupakan antara makhluk yang menjana pelbagai bentuk hasil. Inisiatif lebah bekerja keras hinggap ke bunga-bungaan telah menghimpunkan madu yang mempunyai pelbagai manfaat, menghasilkan lilin yang berguna untuk rawatan kulit, bahkan sarang mereka menjadi ilham kepada arkitek dan jurutera. Hasil inisiatif lebah relevan dalam pelbagai bidang.

Setelah mengamati sorotan ayat Allah, sirah baginda junjungan dalam peristiwa hijrah dan hikmah di sebalik makhluk kecil bernama lebah, jelas kepada kita bahawa perkataan inisiatif mempunyai nilai dan kepentingan yang tersendiri. Ia bukan sekadar senang diungkap di mulut tetapi perlu dibuktikan dengan tindakan khususnya dalam merencanakan agenda yang besar seperti usaha transformasi. Inisiatif adalah elemen penting yang menentukan keupayaan agenda transformasi. Oleh itu, dalam merangka pelan transformasi, pewujudan inisiatif yang strategik perlu diberikan perhatian.

Inisiatif-inisiatif perencanaan transformasi hendaklah digubal sesuai dengan darjah impak tertentu agar sesuatu inisiatif tidak bersifat jumud tetapi sebaliknya mampu mencetus inisiatif impak berganda yang lain. Analogi “from rock to rockets” dalam evolusi teknologi persenjataan adalah gambaran yang cukup sesuai. Jadi, sesuatu inisiatif yang hendak diwujudkan hendaklah menepati darjah impak yang akan dihuraikan di bawah ini.

Pelaksanaan transformasi perlu dimulakan dengan inisiatif-inisiatif yang bersifat pewujudan. Ini bermaksud inisiatif yang direncanakan mestilah mampu mencernakan sesuatu yang kekal dan bukannya sesuatu yang sementara atau ad-hoc semata-mata. Rangkuman pewujudan ini boleh meliputi pemantapan unsur sedia ada atau penambahan usaha baru yang berimpak bagi memperkemaskan lompangan yang sedia wujud.

Selain itu, selepas diyakini inisiatif yang direncanakan boleh menjana sesuatu yang kekal, ia juga mesti dapat menjadi pemangkin cetusan kepada perkara-perkara nilai tambah yang lain. Sasaran sesuatu pemangkin ialah mampu mewujudkan spin-offs atau putaran-putaran sampingan yang boleh ‘menggemakan’ lagi perencanaan usaha transformasi. Contoh pemangkin hasil sampingan ini boleh digambarkan dalam situasi inisiatif program pembudayaan ilmu yang akan mencetuskan semangat cinta pada ilmu, penghasilan kerja yang berkualiti, usaha meningkatkan tahap kemahiran selain membina kemampuan menganalisis situasi secara berfakta. Impak maksimum dari hasil sampingan ini ialah MAIS mampu melonjak menjadi sebuah organisasi Islam yang berteraskan ilmu.

Pemangkin-pemangkin yang terhasil dari inisiatif awalan tadi mesti disasarkan untuk menjadi indikator pencapaian yang boleh digunakan untuk mengukur prestasi organisasi. Ukuran prestasi amat diperlukan dalam menentukan jurang sasaran organisasi dengan tahap pengamalan semasa selain mengenalpasti kedudukan organisasi berbanding harapan masyarakat. Hasrat utama indikator pencapaian ini ialah untuk memastikan pendukung dan organisasi sentiasa kekal objektif dalam pelaksanaan amanah mereka.

Seterusnya, usaha gigih perlu digarap untuk memastikan indikator pencapaian tadi dimantapkan lagi sehingga menjadi standard atau piawaian yang menjadi identiti amalan organisasi. Pengamalan piawaian dalam setiap elemen organisasi ini pula perlu disuburkan lagi hingga menjadi budaya dan faktor tetap yang terpasak kukuh dalam jati diri organisasi serta seluruh warganya. Usaha perlu digembleng untuk memastikan faktor tetap ini mampu saling berasimilasi antara satu sama lain membentuk jalinan mantap yang meresap ke dalam empat dimensi rohani, akal, emosi dan jasmani warga organisasi. Asimilasi ini ibarat segenap jenis akar pokok yang akan memperkukuhkan ketahanan pokok ketika dilanda badai dan juga susunan batu bata yang dilepa rapi dengan simen hingga membentuk sebuah bangunan yang kukuh.

Proses binaan inisiatif perlu mencapai darjah impak standard tertinggi agar ia mampu melahirkan ikon samada dari sudut hasil kerja, manual prosedur kerja, tenaga penggerak, pemikiran, suasana mahupun imej organisasi itu sendiri. Sasaran ikon ini bukan bertujuan untuk bermegah tetapi untuk menghargai potensi kecemerlangan yang disarankan oleh agama Islam dan sewajarnya MAIS mendukung ikon kecemerlangan sesuai dengan statusnya sebagai sebuah organisasi Islam. Hasrat perencanaan inisiatif hingga ke tahap menjadi ikon ini amat penting supaya ia mampu menjana inisiatif baru yang lebih berinovasi dan berefikasi.

Kesimpulannya, implikasi kejayaan usaha transformasi terletak pada perencanaan inisiatif yang bersifat praktikal, realistik, boleh dicapai, boleh diukur dan dilaksanakan dalam tempoh yang sesuai. Di samping itu, ia mesti menepati darjah impak sebagaimana yang telah dibincangkan di atas agar usaha yang dikerah bukan sekadar memenuhi kebiasaan tetapi menepati tanda aras tertentu yang boleh meningkatkan kredibiliti dan tahap profesionalisme. Justeru, bagi merangka inisiatif yang berkesan serta berimpak, penggerak transformasi perlu memiliki persediaan yang ampuh khususnya segi persediaan standard dan kemampuan diri, pemahaman yang jelas tentang hala tuju organisasi, perencanaan wawasan yang strategik serta penghayatan yang mendalam terhadap jangkaan senario yang bakal dihadapi. Persediaan ampuh ini adalah bukti di hadapan Allah bahawa kita telah berusaha sebaik mungkin demi manfaat agama dan maslahah ummah. Firman Allah S.W.T. :

“Dan bahawa sesungguhnya tidak ada (balasan) bagi seseorang melainkan (balasan) apa yang diusahakannya;”

(Surah an-Najm : 39)

Thursday, July 21, 2011

The Measure of Beauty Created in Nature: The Golden Ratio

Semalam (20/7/2011) saya berada di Kem Intan Suraya, Sungai Siput, Perak bersama team AASB mengendalikan training Program Transformasi Modal Insan. Bilangan peserta yang hadir lebih kurang 60 orang. Persekitaran kem ini amat menarik ditambah dengan kedudukannya yang bersebelahan dengan sungai Perak. Suasana alam dan ikan-ikan sungai yang bermain di tebing membangkit rasa ketenangan dalam jiwa.

Apa yang ingin saya kongsikan di sini ialah mengenai satu pengetahuan baru yang saya perolehi semasa di kem tersebut. Haji Mohd Ghozali atau Pak Malim, seorang penceramah yang dijemput oleh penganjur telah berkongsi dalam ceramah beliau berkaitan GOLDEN RATIO. Beliau menerangkan kaitan sains dengan al-Quran dari sudut pandang ilmu matematik. Pada mulanya, agak susah untuk memahami apa yang beliau sampaikan kerana saya kurang mendalami ilmu matematik. Namun, saya tetap cuba untuk memahami dan mencari pengertian di sebalik apa yang disampaikan. Saya juga menyalin beberapa keywords untuk membantu memudahkan rujukan melalui buku atau internet. Keterbatasan sesi selama 1 jam itu tidak memungkinkan saya untuk memahami dengan jelas. Justeru, saya telah membuat sedikit rujukan dan pembacaan serta rasa elok ia dikongsi bersama.

Jadi untuk membolehkan perkongsian yang lebih meluas, saya telah merujuk pada laman web Harun Yahya mengenai tajuk ini. Di bawah ini adalah petikan langsung dari laman web tersebut:

http://www.harunyahya.com/articles/70golden_ratio.php


The Measure of Beauty Created in Nature:
The Golden Ratio

HARUN YAHYA

Allah has appointed a measure for all things. (Surat at-Talaq, 3)

… You will not find any flaw in the creation of the All-Merciful. Look again-do you see any gaps? Then look again and again. Your sight will return to you dazzled and exhausted! (Surat al-Mulk, 3-4)

... If a pleasing or exceedingly balanced form is achieved in terms of elements of application or function, then we may look for a function of the Golden Number there ... The Golden Number is a product not of mathematical imagination, but of a natural principle related to the laws of equilibrium. (1)

What do the pyramids in Egypt, Leonardo do Vinci's portrait of the Mona Lisa, sunflowers, the snail, the pine cone and your fingers all have in common?

The answer to this question lies hidden in a sequence of numbers discovered by the Italian mathematician Fibonacci. The characteristic of these numbers, known as the Fibonacci numbers, is that each one consists of the sum of the two numbers before it. (2)
L. Pisano Fibonacci


Fibonacci numbers

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, …

Fibonacci numbers have an interesting property. When you divide one number in the sequence by the number before it, you obtain numbers very close to one another. In fact, this number is fixed after the 13th in the series. This number is known as the "golden ratio."

GOLDEN RATIO = 1.618

233 / 144 = 1.618

377 / 233 = 1.618

610 / 377 = 1.618

987 / 610 = 1.618

1597 / 987 = 1.618

2584 / 1597 = 1.618


MAN BODY AND THE GOLDEN RATIO

When conducting their researches or setting out their products, artists, scientists and designers take the human body, the proportions of which are set out according to the golden ratio, as their measure. Leonardo da Vinci and Le Corbusier took the human body, proportioned according to the golden ratio, as their measure when producing their designs. The human body, proportioned according to the golden ratio, is taken as the basis also in the Neufert, one of the most important reference books of modern-day architects.


THE GOLDEN RATIO IN THE HUMAN BODY

The "ideal" proportional relations that are suggested as existing among various parts of the average human body and that approximately meet the golden ratio values can be set out in a general plan as follows: (3)

The M/m level in the table below is always equivalent to the golden ratio. M/m = 1.618

The first example of the golden ratio in the average human body is that when the distance between the navel and the foot is taken as 1 unit, the height of a human being is equivalent to 1.618. Some other golden proportions in the average human body are:

The distance between the finger tip and the elbow / distance between the wrist and the elbow,
The distance between the shoulder line and the top of the head / head length,
The distance between the navel and the top of the head / the distance between the shoulder line and the top of the head,
The distance between the navel and knee / distance between the knee and the end of the foot.

The Human Hand

Lift your hand from the computer mouse and look at the shape of your index finger. You will in all likelihood witness a golden proportion there.

Our fingers have three sections. The proportion of the first two to the full length of the finger gives the golden ratio (with the exception of the thumbs). You can also see that the proportion of the middle finger to the little finger is also a golden ratio. (4)

You have two hands, and the fingers on them consist of three sections. There are five fingers on each hand, and only eight of these are articulated according to the golden number: 2, 3, 5, and 8 fit the Fibonacci numbers.


The Golden Ratio in the Human Face

There are several golden ratios in the human face. Do not pick up a ruler and try to measure people's faces, however, because this refers to the "ideal human face" determined by scientists and artists.

For example, the total width of the two front teeth in the upper jaw over their height gives a golden ratio. The width of the first tooth from the centre to the second tooth also yields a golden ratio. These are the ideal proportions that a dentist may consider. Some other golden ratios in the human face are:

Length of face / width of face,
Distance between the lips and where the eyebrows meet / length of nose,
Length of face / distance between tip of jaw and where the eyebrows meet,
Length of mouth / width of nose,
Width of nose / distance between nostrils,
Distance between pupils / distance between eyebrows.


Golden Proportion in the Lungs

In a study carried out between 1985 and 1987 (5), the American physicist B. J. West and Dr. A. L. Goldberger revealed the existence of the golden ratio in the structure of the lung. One feature of the network of the bronchi that constitutes the lung is that it is asymmetric. For example, the windpipe divides into two main bronchi, one long (the left) and the other short (the right). This asymmetrical division continues into the subsequent subdivisions of the bronchi. (6) It was determined that in all these divisions the proportion of the short bronchus to the long was always 1/1.618.


THE GOLDEN RECTANGLE AND THE DESIGN IN THE SPIRAL

A rectangle the proportion of whose sides is equal to the golden ratio is known as a "golden rectangle." A rectangle whose sides are 1.618 and 1 units long is a golden rectangle. Let us assume a square drawn along the length of the short side of this rectangle and draw a quarter circle between two corners of the square. Then, let us draw a square and a quarter circle on the remaining side and do this for all the remaining rectangles in the main rectangle. When you do this you will end up with a spiral.

The British aesthetician William Charlton explains the way that people find the spiral pleasing and have been using it for thousands of years stating that we find spirals pleasing because we are easily able to visually follow them. (7)

The spirals based on the golden ratio contain the most incomparable designs you can find in nature. The first examples we can give of this are the spiral sequences on the sunflower and the pine cone. In addition to this, an example of Almighty Allah's flawless creation and how He has created everything with a measure, the growth process of many living things also takes place in a logarithmic spiral form. The curves in the spiral are always the same and the main form never changes no matter their size. No other shape in mathematics possesses this property.


The Golden Ratio in Snow Crystals

The golden ratio also manifests itself in crystal structures. Most of these are in structures too minute to be seen with the naked eye. Yet you can see the golden ratio in snow flakes. The various long and short variations and protrusions that comprise the snow flake all yield the golden ratio. (18)

THE GOLDEN RATIO IN SPACE

In the universe there are many spiral galaxies containing the golden ratio in their structures.

The Golden Ratio in Physics

You encounter Fibonacci series and the golden ratio in fields that fall under the sphere of physics. When a light is held over two contiguous layers of glass, one part of that light passes through, one part is absorbed, and the rest is reflected. What happens is a "multiple reflection." The number of paths taken by the ray inside the glass before it emerges again depends on the number of reflections it is subjected to. In conclusion, when we determine the number of rays that re-emerge, we find that they are compatible with the Fibonacci numbers.

The fact that a great many unconnected animate or inanimate structures in nature are shaped according to a specific mathematical formula is one of the clearest proofs that these have been specially designed. The golden ratio is an aesthetic rule well known and applied by artists. Works of art based on that ratio represent aesthetic perfection. Plants, galaxies, micro-organisms, crystals and living things designed according to this rule imitated by artists are all examples of Allah's superior artistry. Allah reveals in the Qur'an that He has created all things with a measure. Some of these verses read:

… Allah has appointed a measure for all things. (Surat at-Talaq, 3)

… Everything has its measure with Him. (Surat ar-Ra'd, 8)


**Artikel ini adalah petikan sebahagian isi dari keseluruhan artikel. Sila rujuk link di atas untuk bacaan keseluruhan artikel dan melihat rujukan yang telah digunakan oleh penulis.

Thursday, July 14, 2011

MARKETING DAN KEHIDUPAN

Semalam (13/7/2011), saya mengikuti satu kursus Marketing secara in-house. Kursus ini dikendalikan oleh En. Salman Tan Eng Wah. Beliau sememangnya amat berpengalaman dalam bidang ini dan telah mengendalikan kursus dengan berkesan. Contoh dan perkongsian yang beliau berikan amat jelas dan cocok dengan realiti. Yang paling penting, beliau berjaya membuat penyampaian "bercakap dari hati".


Bermula dengan memberi asas marketing, beliau menerangkan bahawa marketing adalah satu bidang yang cukup luas dan bukan sekadar usaha mendapatkan projek atau mewar-warkan tentang sesuatu produk atau perkhidmatan sahaja. Oleh itu, marketing boleh dikatakan sebagai satu "way of thinking".


En. Salman menegaskan perkara utama yang perlu diberi penekanan ialah The Concept of Thinking (Thought). Konsep ini bukan saja teras dalam Marketing tapi merangkumi semua perkara dalam kehidupan. Antara isi utama yang beliau kongsikan dari segi pembangunan diri :

1. THINK! Why are you here?

2. THINK! How to satisfy your customer NEEDS?

3. ALWAYS THINK! Based on your objectives.

4. THINK! How to position yourself/your product in other people's mind?

5. SHARPEN your THINKING! Knowledge is the key to everything.

6.DEEPEN AND WIDEN YOUR THINKING!

7. COMMUNICATE your thinking! With confidence.

8. Build your THINKING PROCESS!

9. ACTIVATE THINKING! Brainstorming and classification activities - psychological process

10. Self-justification; THINKING - What type of war, determine what weapon to use.


En. Salman juga turut berkongsi kerangka pemikiran asas untuk mengemudi pemikiran dalam setiap situasi:

1. Where are we now? (Status check)

- Objectives / positioning (what so unique about you, what are you selling) / competition

2. Where are we going?

- S.W.O.T. analysis (important to know yourself)

3. How will we get there?

- Roadmap / budget / resources / strategic partners


Untuk mengukur tahap komitmen kita dalam membuat sesuatu, En. Salman mencadangkan kita muhasabah perkara berikut:

1. How well do you know about what you're doing?

- What is the best strength?

- How well you're connected?

2. How well do you know about the products and services?

3. How well do you know yourself?

- Jika tiada tv dan internet, apa yang anda akan buat?

4. If you can change your job description, what it will be?


Secara keseluruhannya, En. Salman membina skeleton pemikiran yang merupakan pasak asas menentukan halatuju tindakan setiap individu. Walau berkongsi ilmu dan pengalaman dalam bidang marketing, idea dan isi yang beliau sampaikan boleh diguna dalam segenap aspek kehidupan. Saya boleh membuat kesimpulan ; marketing adalah kehidupan.


Lao Tze : "When I let go of what I am, I become what I might be"

Monday, July 11, 2011

DOA UNTUK ANAK SOLEH

1. SURAH AL-BAQARAH(2) AYAT 128

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيم

Our Lord! And make us submissive unto You and of our offspring a nation submissive unto You, and show us our Manasik, and accept our repentance. Truly, You are the One Who accepts repentance, the Most Merciful.

"Wahai Tuhan kami! Jadikanlah kami berdua: Orang-orang Islam (yang berserah diri) kepadaMu dan jadikanlah daripada keturunan kami: Umat Islam (yang berserah diri) kepadamu dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan cara-cara ibadat kami dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah Maha Penerima taubat, lagi Maha Mengasihani."

2. SURAH ALI-IMRAN AYAT 38


رَبِّ هَبْ لِى مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَآءِ

At that time Zakariyya invoked his Lord, saying: “O my Lord! Grant me from You, a good offspring. You are indeed the All-Hearer of invocation.”

“Wahai Tuhanku! Kurniakanlah kepadaku dari sisiMu zuriat keturunan yang baik; sesungguhnya Engkau sentiasa Mendengar (menerima) do’a permohonan”.

3. SURAH AS-SAAFAT AYAT 100

رَبِّ هَبْ لِى مِنَ الصَّـلِحِينِ

“My Lord! Grant me (offspring) from the righteous.”

"Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku anak yang terhitung dari orang-orang yang soleh."

(Doa Nabi Ibrahim ini dimakbulkan oleh Allah SWT. Baginda mendapat anak lelaki yang soleh dan penyabar iaitu Nabi Ismail a.s)


4. DOA AGAR ANAK2 MENGERJAKAN SOLAT, SURAH IBRAHIM (14) AYAT 40

رَبِّ اجْعَلْنِى مُقِيمَ الصَّلوةِ وَمِن ذُرِّيَتِى رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ


“O my Lord! Make me one who performs Salah, and (also) from my offspring, our Lord! And accept my invocation.”

"Wahai Tuhanku! Jadikanlah daku orang yang mendirikan sembahyang dan demikianlah juga zuriat keturunanku. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonanku."

5. DOA MELEMBUTKAN HATI ANAK2 YG NAKAL, SURAH TAHA AYAT 1-6


طه

1. Ta Ha

مَآ أَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ لِتَشْقَى

2. We have not sent down the Qur’an unto you to cause you distress,

إِلاَّ تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَى

3. But only as a Reminder to those who fear (Allah)

تَنزِيلاً مِّمَّنْ خَلَق الاٌّرْضَ وَالسَّمَـوَتِ الْعُلَى

4. A revelation from Him Who created the earth and high heavens

الرَّحْمَـنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

5. The Most Gracious Istawa the Throne

لَهُ مَا فِي السَّمَـوَتِ وَمَا فِي الاٌّرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى

6. To Him belongs all that is in the heavens and all that is on the earth, and all that is between them, and all that is under the soil

6. DOA AGAR DIBERI ZURIAT YG MENYEJUKKAN HATI, SURAH AL-FURQAN(25) AYAT 74رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِّيَّـتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً

“Our Lord! Bestow on us from our wives and our offspring the comfort of our eyes, and make us leaders of those who have Taqwa.”

"Wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami: Perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang (mahu) bertakwa."

7. AJARKAN ANAK-ANAK DOA UNTUK IBUBAPA, SURAH IBRAHIM (14) AYAT 41


رَبَّنَا اغْفِرْ لِى وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

“Our Lord! Forgive me and my parents, and (all) the believers on the Day when the reckoning will be established.”

"Wahai Tuhan kami! Berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku serta bagi orang-orang yang beriman, pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan."

8. AMALAN PENERANG HATI UNTUK ANAK-ANAK
a. Ajak anak-anak melakukan ibadah bersama-sama. Ambil wuduk sebelum ibadah dan sapukan sisa-sisa wuduk pada anggota badan kita selepas berwuduk ke muka, kepala dan dada anak-anak kita. Sambil sapukan air wuduk itu, baca ayat berikut:


"Allah yang menerangi langit dan bumi. Bandingan nur hidayah petunjuk Allah (Kitab Suci Al-Quran) adalah sebagai sebuah "misykaat" yang berisi sebuah lampu; lampu itu dalam geluk kaca (qandil), geluk kaca itu pula (jernih terang) laksana bintang yang bersinar cemerlang; lampu itu dinyalakan dengan minyak dari pokok yang banyak manfaatnya, (iaitu) pokok zaitun yang bukan sahaja disinari matahari semasa naiknya dan bukan sahaja semasa turunnya (tetapi ia sentiasa terdedah kepada matahari); hampir-hampir minyaknya itu - dengan sendirinya - memancarkan cahaya bersinar (kerana jernihnya) walaupun ia tidak disentuh api; (sinaran nur hidayah yang demikian bandingannya adalah sinaran yang berganda-ganda): cahaya berlapis cahaya. Allah memimpin sesiapa yang dikehendakiNya (menurut undang-undang dan peraturanNya) kepada nur hidayahNya itu; dan Allah mengemukakan berbagai-bagai misal perbandingan untuk umat manusia; dan Allah Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu." (An-Nuur 24:35)
b. Biasakan sapu dan gosok kepala dan dada anak kecil/anak-anak sambil baca ayat di atas dan ulangi sebanyak tiga kali pada ayat "Yahdillahu li nurihi man yasyaak...." hingga akhir ayat.
****Petua amalan penerang hati untuk anak-anak ini saya perolehi dari seorang peneroka Felda bernama Pak Soh Jabor. Walaupun hidup sebagai peneroka, semua anak-anak beliau berjaya menamatkan pengajian di IPT. Beliau berkongsi sebahagian rahsia kejayaan anak-anaknya ialah amalan petua ini dan menjaga keberkatan rezeki. Jika ada kebaikan, doakanlah ganjaran pahala daripada Allah kepada beliau atas perkongsian ini.

Sambil membaca, jom kunjungi 
laman jualan TERBARU kami di
http://attayseer.blogspot.com/


Tuesday, June 28, 2011

Whatever You Think, Think The Opposite

Hari ini saya membaca sebuah buku berjudul WHATEVER YOU THINK, THINK THE OPPOSITE tulisan Paul Arden. Sebuah buku yang ringkas dan fokus pada isi pokok yang hendak ditekankan serta disertai contoh yang jelas. Cuma, semasa membaca buku ini, minda perlu positif dan menapis elemen "sensored" yang dimasukkan dalam bentuk gambar.


Saya ingin berkongsi di sini tentang bab pertama dalam buku ini iaitu - Let us start off on the right foot by making some wrong decisions. A FLOP. Bab ini menceritakan tentang bagaimana Dick Fosbury seorang atlet lompat tinggi berjaya mencatat rekod baru Olimpik pada tahun 1968 hanya dengan mengubah teknik lompatan. Beliau telah memperkenalkan teknik yang dikenali sebagai Fosbury Flop. Teknik ini tidak pernah diamalkan dalam sukan lompat tinggi sebelum 1968 dan ia merupakan satu inovasi yang telah membawa kejayaan pada Dick Fosbury. Beliau telah membuat satu KEPUTUSAN YANG SALAH dengan tidak menggunakan teknik yang sama seperti atlet-atlet lain. Mungkin beliau dan jurulatihnya telah mengambil iktibar bahawa "Penggunaan kaedah/teknik yang sama hanya akan membawa hasil yang sama".
Teknik Lompatan Fosbury Flop

Teknik Lompatan Scissors

Teknik Lompatan Straddle atau Western Roll
Sambil membaca, jom kunjungi 
laman jualan TERBARU kami di
http://attayseer.blogspot.com/

Sunday, June 19, 2011

Thursday, June 9, 2011

HOUSE FLIES (Musca Domestica)
This illustration shews why House Flies are one of the nastiest and most dangerous of pests. When feeding on meat, bread, or sugar they eject a liquid to dissolve the food before sucking it up.


The common House Fly (Musca Domestica) is barely a quarter of an inch tall, and measures from nose to tail less than three-eighths of an inch: its compact form is a model for Nature's most effective germ-dispensing mechanism.

Attached to its hairy body and stick-padded feet are germs of the widest range of diseases, including Amoebic dysentery, Bubonic plague, Gangrene, Leprosy, Tuberculosis, and Typhoid fever. The average number of germs found on a Fly's body is around 1,250,000 and can reach as high as 6,600,000.

The Fly is not affected by any of the germs it carries, it seems immune to them all.

During every 60 seconds a House Fly is in the air, its wings beat almost 20,000 times. In each wing-beat the Fly moves its two veined and transparent supporting surfaces in an intricate evolution - the tips move through the air in a series of figure eights, an entirely different form of wing-beat from a bird which remains aloft with fluttering or rowing motions. About eleven per cent of a Housefly's body is composed of the powerful motor muscles that operate its wings allowing it to travel at about 5 miles per hour.
One reasons a Fly, whether on the wing or at rest, is so hard to hit is the nature of its eyes. Humans have two lenses - one in each eye, the Housefly has eight thousand lenses - four thousand in each eye. Bulging outward from the sides of its head, the thousands of six-sided lenses fit together like honeycomb cells, and provide wide-angle vision unknown to humans; because the Fly has no eyelids it sleeps with its eyes open.

The House Fly has four life stages - egg, larva, pupa, and adult. the larvae crawl away from light, whereas the the adult House Fly is attracted to it, the male Housefly is more strongly attracted than the female. However, the females who use their sense of smell to find the best places for laying eggs, have a keener response to odors. Their smelling equipment is not a nose - it is a pair of stick-like feelers thrust out from between the eyes. Olfactory pits on these feelers enable the Houselies to catch faint odors not noticeable to the human nose.

Descending from the bottom of a House Fly's face is a proboscis, or sucking tube, ending in soft, fleshy mouthparts, this is its feeding equipment. It cannot bite because it has nothing with which to bite. It possesses no piercing beak or cewing jaws, it consumes only liquids. If a "Housefly" bites you , it isn't a Housefly, it is probably a Stable Fly that has come into the premises; these pests often come indoors before a rain shower, giving rise to an old belief about House Flies biting before a storm.
The fact that House Flies are on a permanent liquid diet increases their menace. When a Housefly lands on a food or other matter, it has to transform the solids into liquids. To do this it regurgitates some of the liquids already swallowed, together with its germ-laden saliva and waits until the surface is softened and liquified, it then reswallows the liquid leaving behind innumerable microbes.

The pads on a House Fly's feet consist of many short hairs exuding an adhesive substance to keep it from falling when it lands on a wall or ceiling. These pads are highly effective germ traps. Whenever a House Fly pulls away from a microbe-laden surface innumerable minute organisms come with it. Later, when the feet are set down again, the bacteria are deposited and left behind.

Let a House Fly walk across a dish of unsweetened gelatin and set it away for a couple of days and you will find the trail of its wandering shewing up as a whitish mold. The bacteria left behind have multiplied on the gelatin and are now visible to the naked eye.

Throughout its life the House Fly is associated with bacteria and filth, the eggs of the female, about 600 in all, are laid in batches of from 100 to 120. Sunshine stimulates breeding activity, and eggs develop with amazing rapidity. Often only 8 hours elapse before they hatch into larvae, wedge shaped, almost transparent, legless, and virtually headless. These larvae feed on the products of decay, shed their skins several times, and reach full size - about three eighths of an inch - in five or six days. During this time the maggot seeks the warmest spot it can find.

When feeding days are over, the larva retreats to a cooler place, its skin hardens , turns red , its body contracts, it becomes a pupa. Within this pupa the tissues are being re-formed into an intricate, winged and legged body; this transformation takes four or five days. After getting its wings the skin is shed and the adult Housefly emerges and grows no more. The smaller Flies sometimes seen are not "Little House Flies" - they are usually adults of another species, (Fannia Canicularis).

The complete lifecycle of the House Fly, from egg to emergence of the adult, lasts only a couple of weeks. As many as fourteen generations may follow each other in the course of a single summer.

Throughout its life the House Fly is associated with bacteria and filth, and effective Housefly control includes good sanitation and cleanliness. This is especially true in food preparation and serving areas.

Source : http://www.ditchlingcorp.net/index_00007c.htm

A BEES-EYE VIEW : How insects see flowers very differently to usBy MICHAEL HANLON
To the human eye, a garden in bloom is a riot of colour. Flowers jostle for our attention, utilising just about every colour of the rainbow.

But of course, it is not our attention they need to attract, but that of insects, the perfect pollinating agents.

And as these remarkable pictures show, there is more to many flowers than meets the eye - the human eye at least. Many species, including bees, can see a broader spectrum of light than we can, opening up a whole new world.

The images, taken by Norwegian scientist-cameraman Bjorn Roslett, present a series of flowers in both natural and ultraviolet light, revealing an insect's eye view.Evening primrose (Oenothera biennis): To the human eye the flower looks solid yellow but insects can aim for the bullseye in the centreDandelion (Taraxacum officinale): The familiar mop top is transformed for the bees


Ultraviolet light, invisible to us, uncovers colours and patterns which drawthem to the source of pollen and nectar - all hidden to humans without special equipment.

This secret colour world was discovered in the Fifties and scientists realised that these distinct patterns were designed to act as "landing strips" or arrows, guiding the insects to the right spot.

Because we cannot see UV light, the colours in these photographs are representational, but the patterns are real.


Wood anemone (Anemone nemorosa): Insects are often drawn to darker colours, so this vibrant hue would be instantly attractive and draw them inSpring crocus (Crocus vernus): The ultraviolet image creates three rings of colour to guide insects to a happy landingSilverweed (Potentilla anserina): It is hard to imagine that these yellow flowers are actually hiding a two-tone pattern, as revealed in the ultraviolet imageMany species, including bees, can see a broader spectrum of light than we can!

Saturday, May 28, 2011

Thursday, May 26, 2011

Risiko Keselamatan! Maklumat Rasmi Anda Boleh Diketahui Pihak Lain!

Input semasa kursus Problem Solving & Creativity hari ini. Trainer Mr. Christopher Lim berkongsi satu perkara yang mengejutkan! Semakin canggih semakin tidak selamat! Mesin fotostat terkini boleh menyimpan maklumat. Jaga2 apabila fotostat I/C, kredit kad dan dokumen rahsia dan rasmi yang lain. Mcm mana nak elak data kita dari diambil oleh pihak tidak bertanggung jawab?

Monday, May 23, 2011

Rindu Muhammadku

Anak-anak ku suka lagu ini...

Thursday, May 12, 2011

10 personality traits of a highly effective independent consultant

#1: Confident

You have to look at a challenge and say, “I could do that.” It might even help if you are a little megalomaniacal about your thinking; for example: “I can do anything, given enough time and information.” Now that we live in an era in which information is almost always only a google away, the question becomes, “Do I have enough time to master this?” Most of the spectacular failures of consulting engagements probably result from a false positive answer to that question — stemming from the very hubris that makes it possible to be successful.

#2: Problem solver

You need to be passionate about solving problems, because that is what you’ll be doing all day. Whether it’s a problem with computers, logistics, or personnel, your clients want you to solve it. Consulting may be for you if you like math and word problems; find problems in daily life more of a challenge in optimization than a drag; and enjoy playing a difficult game or solving a tough puzzle.

#3: Motivated

You have to be able to keep yourself on task, especially if you work from a remote office. If you can’t control your tendency to procrastinate, you’ll never get anything done — and if you never get anything done, you won’t keep your clients.

#4: Obsessive

Many of the problems you encounter will take a lot of mental juice to solve, which means that you need to be able to focus your attention for long periods of time. You also need to be able to continue to process a problem in the background when you’re not giving it full attention. Some of my best solutions come to me in my sleep, in the shower, while taking a walk, or while engaged in some other activity.

#5: Lateral thinker

While it’s important to focus on a specific problem, you should also be able to see beyond the task at hand and question the assumptions that led to the problem; this can help you predict problems and find opportunities that your client hasn’t considered.

#6: Personable

You’ll be involved in more than one company’s culture, and in each case, you’ll be seen as an outsider at the beginning. You need to be able to win the confidence of strangers who may beinitially threatened by your presence. A big dose of humor works wonders, especially when you direct it at yourself.

#7: Flexible

You will have to accommodate the priorities of multiple clients, as well as be flexible about managing your time and money. For instance, you might get an emergency phone call in the middle of the night that you can’t put off until morning; your monthly income will wax and wane as projects come and go; and sometimes you might have trouble collecting your money on time.

#8: Assertive

Although you try to be flexible on most things, you must stand your ground on the things that matter — like getting paid and maintaining your integrity. You have to be willing to lose your client in order to defend your position in both of those cases.

#9: Honest

In the long run, it is always best to speak the truth. Your integrity is your most valuable asset; once you lose it, it’s hard to get back.

#10: Realistic

This one seems to conflict with the others, but it actually tempers the other nine traits. You have to realize that you can’t work 24/7. You must give yourself a life outside consulting, so you don’t burn out. You can’t start thinking about all your outside activities in terms of how much potential billable time they’re costing you. And you have to be willing to admit when you make a mistake or need someone’s help. You’re not Superman… you’re a consultant.By Chip Camden

Wednesday, May 4, 2011

8 GAYA MELIHATSaya cuba menyusun cara manusia melihat. Kita pernah dengar Six Thinking Hats & Six Action Shoes. Saya cuba susun ala2 Eight Seeing Spectacles.

f MELIHAT DUNIA ( Lihat dengan mata = penglihatan orang kebanyakan. Lihat dengan nafsu = penglihatan orang buta hikmah. Lihat dengan sebelah mata = pandangan orang angkuh. Lihat tapi macam tak lihat = penglihatan orang yang berkhayal. Buat-buat tak lihat = penglihatan orang yang hipokrit. Lihat dengan teropong = penglihatan orang yang cari salah. Lihat secara satu arah = penglihatan orang yang sempit minda. Lihat dengan hati penuh hikmah = penglihatan orang yang bijaksana.)

Saturday, April 9, 2011

DOA SEBELUM BERMU'ASYARAH BERSAMA PASANGAN (SUAMI ISTERI)


عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال : بسم الله ، اللهم جنبنا الشيطان ، وجنب الشيطان ما رزقتنا ، فإنه إن قضي بينهما ولد من ذلك لم يضره الشيطان أبدا ) ( متفق عليه )

قال المناوي : ( " لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي " يجامع فالإتيان كناية عنه " أهله " حليلته " قال " حين إرادته الجماع لا حين شروعه فيه ، فإنه لا يشرع حينئذ كما نبه عليه الحافظ ابن حجر " بسم الله اللهم " أي يا الله " جنبنا الشيطان " أي أبعده عنا " وجنب الشيطان ما رزقتنا " من الأولاد أو أعم والحمل عليه أتم ، لئلا يذهب الوهم في أن الإنس منهم لا يسن له الإتيان به ! إذ العلة ليست حدوث الولد فحسب ؛ بل هو إبعاد الشيطان حتى لا يشاركه في جماعه 0 فقد ورد أنه يلتف على إحليله إذا لم يسم ، والأهل والولد من رزق الله " فإنه إن قضى " بالبناء للمفعول أي قدر " بينهما " أي بين الأحد والأهل وفي رواية بينهم بالجمع نظر إلى معناه في الأصل " ولد " ذكرا أو أنثى جواب لو الشرطية ويمكن كونها للتمني " من ذلك " أي من ذلك الإتيان " لم يضره " بضم الراء على الأفصح وتفتح " الشيطان " بإضلاله وإغوائه ببركة التسمية " أبدا " فلا يكون للشيطان سلطان في بدنه ودينه ولا يلزم عليه عصمة الولد من الذنب ، لأن المراد نفي الإضرار كونه مصونا من إغوائه بالنسبة للولد الحاصل بلا تسمية ، أو لمشاركة أبيه في جماع أمه 0 والمراد لم يضره الشيطان في أصل التوحيد 0 وفيه بشارة عظمى أن المولود الذي يسمى عليه عند الجماع الذي قضى بسببه يموت على التوحيد ، وفيه أن الرزق لا يختص بالغذاء والقوت ؛ بل كل فائدة أنعم الله بها على عبد رزق الله فالولد رزق وكذا العلم والعمل به ) ( فيض القدير - باختصار - 5 / 306 - 307

Setiap individu muslim sememangnya amat menginginkan anak-anak yang soleh dan solehah. Tetapi adakah mereka sedar bahawa proses untuk membentuk anak yang soleh dan solehah ini sebenarnya bermula dari setidak-tidaknya pada 2 asas berikut :
1. Calon pasangan yang soleh atau solehah.
2. Adab dan amalan doa semasa hubungan kemesraan suami isteri.

Penulisan ini cuba menghuraikan berkaitan amalan doa sebelum hubungan badan yang halal antara suami dan isteri berdasarkan hadis dan huraian yang dipetik dari al-Munawi. Antara pembelajaran dari hadis di atas :

1. Kaedah "parenting" yang biasa didengari mesti dilihat dalam konteks yang syumul. Usaha untuk melahirkan dan mendidik anak yang soleh dan solehah bukan bermula pada ketika anak tersebut telah mula memahami kata-kata. Tetapi usaha ini mesti bermula semasa proses "meletakkan batu asas" iaitu permulaan dalam hubungan kelamin suami isteri.

2. Doa "بسم الله ، اللهم جنبنا الشيطان ، وجنب الشيطان ما رزقتنا" (yang bermaksud : "Dengan nama Allah. Ya Allah! Jauhkanlah kami dari [gangguan] syaitan. Dan jauhkanlah juga apa yang bakal Engkau berikan kepada kami sebagai rezeki dari [gangguan] syaitan" hendaklah dibaca semasa pasangan suami isteri hendak memulakan jimak BUKAN semasa permulaan berseronok.

3. Memulakan sesuatu perbuatan dengan nama Allah hatta pada ketika hubungan suami isteri pun menunjukkan kepada kita untuk sentiasa ingat kepada Allah dalam apa-apa keadaan.

4. Menjadi satu keperluan kepada kita untuk sentiasa berlindung dari SYAITAN dalam setiap perkara kebaikan yang kita lakukan. Syaitan telah bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan seluruh anak Adam. Kegagalan suami isteri untuk mengamalkan doa ini akibat gelojoh dengan dorongan nafsu boleh mengundang syaitan untuk turut bersama-sama 'menyumbang saham' dalam hubungan suami isteri. Akibatnya, usaha yang baik tetapi tercampur dengan benih-benih hasutan syaitan akan membuahkan hasil tidak seperti yang diharapkan.

5. Hubungan kelamin suami isteri adalah satu usaha untuk mendapatkan zuriat. Jadi ia merupakan tapak asas yang perlu bersih dan kukuh supaya hasil zuriat yang lahir kelak juga bersifat bersih dan kukuh. Umpama, simen dan besi yang dijadikan asas binaan. Jika campuran simen mengandungi lebih kandungan pasir atau besi yang digunakan tidak menepati saiz yang diperlukan, maka sudah tentu hasil binaan yang akan dihasilkan tidak boleh diyakini kualitinya. Walaupun sebelum usaha pembinaan, kita mengidam-idamkan dan termimpi-mimpi sebuah bangunan yang cantik dan teguh.

6. Anak-anak juga termasuk dalam kategori rezeki yang Allah kurniakan kepada manusia dalam kehidupannya. Pentakrifan rezeki tidak hanya tertakluk pada makan minum, kewangan, faedah-faedah duniawi dan ukhrawi serta segala peluang-peluang yang diperolehi oleh manusia.

7. Doa yang disebutkan di atas mampu menjadi pendinding kepada anak-anak kita dari gangguan syaitan. Di mana (bacaan Bismillah dan doa dijauhkan syaitan) mampu menjauhkan syaitan - فلا يكون للشيطان سلطان في بدنه ودينه ولا يلزم عليه عصمة الولد من الذنب - dari menjadi raja dalam diri anak-anak sehingga mampu memesongkannya dari panduan agama serta boleh mengelakkan diri anak tersebut dari bergelumang dengan dosa dan kemaksiatan. Di samping itu, matlamat yang paling utama dengan membaca doa ini ialah supaya zuriat kita sentiasa kekal berpegang dengan keimanan kepada Allah sehingga ke akhir usianya.
Cabaran duniawi di tempoh akhir zaman ini menuntut kita sentiasa peka dengan segenap aspek tindakan yang kita lakukan agar kita, keluarga kita dan zuriat keturunan kita sentiasa diberi petunjuk dan hidayah oleh Allah S.W.T. agar terhindar dari perkara yang menyesatkan. Tulisan ini adalah satu peringatan kepada kita semua khususnya bagi mereka yang lupa. Mungkin ada yang melihat sudut ini sebagai satu isu yang kecil. Tetapi pada pandangan saya, setiap yang kecil itu dicipta bukan untuk dipinggirkan. Allah tidak melihat sebesar mana hasil yang bakal kita perolehi, tetapi kita akan dinilai olehNya dari sudut sebesar mana usaha yang telah kita gerakkan.

Wallahu A'lam.Sambil membaca, jom kunjungi 
laman jualan TERBARU kami di
http://attayseer.blogspot.com/

Tuesday, March 29, 2011

Rasulullah S.A.W PERNAH SEBUT TENTANG ARMADA TENTERA LAUT DI ZAMAN BAGINDA


باب ركوب البحر
2737 حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حدثتني أم حرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما في بيتها فاستيقظ وهو يضحك قالت يا رسول الله ما يضحكك قال عجبت من قوم من أمتي يركبون البحر كالملوك على الأسرة فقلت يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم نام فاستيقظ وهو يضحك فقال مثل ذلك مرتين أو ثلاثا قلت يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فيقول أنت من الأولين فتزوج بهاعبادة بن الصامت فخرج بها إلى الغزو فلما رجعت قربت دابة لتركبها فوقعت فاندقت عنقها


Nabi Muhammad yang baring di ruang tamu tidak lama kemudian tertidur. Ummu Haram, Ummu Sulaim dan Anas berbual perlahan supaya tidak mengganggu baginda yang sedang tidur. Selepas beberapa ketika berlalu, Nabi Muhammad terjaga dari tidurnya dan tersenyum sendirian.

“Mengapa kamu tersenyum,” tanya Ummu Haram dalam kehairanan.

“Beberapa orang dari umat Islam menawarkan diri berperang di jalan Allah. Mereka menaiki kapal merentas lautan menuju ke arah raja-raja yang zalim,” jawab Nabi Muhammad sambil memandang wajah Ummu Haram.

“Ya Rasulullah, doakan saya semoga termasuk di antara golongan itu,” pinta Ummu Haram yang bercita-cita supaya dapat menyertai peperangan bersama pasukan tentera Islam menyeberang lautan bagi menyebarkan agama Islam pada suatu hari nanti.

“Baiklah,” balas Nabi SAW lalu mendoakan Ummu Haram. Kemudian, Rasulullah berbaring dan menyambung semula tidurnya.

Beberapa ketika kemudian, Nabi SAW bangkit dari tidurnya dan tertawa. Ummu Haram yang hairan dengan kelakuan baginda bertanya, “Ya Rasulullah, mengapa kamu ketawa”.

“Sekumpulan umat Islam diperlihatkan kepada saya seketika mereka berperang menentang pihak musuh Islam seperti raja bagi pasukannya,” jawab Nabi Muhammad.

“Ya Rasulullah, doakan agar saya termasuk dalam golongan itu,” mohon Ummu Haram.

“Kamu termasuk golongan yang pertama dari kalangan mereka,” jawab Nabi Muhammad.

Peristiwa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad berlaku pada era pemerintahan Khalifah Usman bin Affan. Pada ketika itu, penaklukan bandar-bandar musuh Islam berlaku dengan rancak.

Ketika Usman ditabalkan sebagai Khalifah, Muawiyah Abu Sufian yang ketika itu menjadi Gabenor Syria mencadangkan pembentukan pasukan armada laut bagi menentang Empayar Byzantine (Rom).

Ekspedisi armada laut Muawiyah dibantu dengan sebuah kapal perang yang diketuai oleh Abdullah bin Abu Sarah dari Mesir.

Kedua kapal angkatan tentera laut Islam mula belayar menuju ke pulau Cyprus bagi bertempur pasukan tentera Byzantine yang berpangkalan di pulau itu.

“Tercapai juga cita-cita saya untuk berjihad di jalan Allah merentas lautan. Permintaan saya yang telah didoakan oleh Rasulullah telah dimakbulkan oleh Allah,” bisik hati Ummu Haram yang berdebar-debar berdiri di atas dek kapal.Al-Imam al-Bukhari meriwayatkan di dalam kitab Shahihnya – hadis no: 2924 bahawa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:“Pasukan pertama daripada kalangan umatku yang berperang di laut, telah dipastikan bagi mereka (tempat di syurga).”


Fakta sejarah mencatitkan bahawa armada laut yang pertama bagi umat Islam dipimpin oleh Muawiyah pada zaman pemerintahan Amirul Mukminin Usman ibn Affan radhiallahu 'anh.


(Artikel ini belum muktamad)