Monday, March 5, 2012

SOUND THERAPY - THE HEALING POWER OF AL-QUR'AN

http://www.scribd.com/doc/2388873/The-Healing-Power-of-Koran

KEMBALI KEPADA FITRAH

-dipetik dari hasil tulisan USTAZ MUHAMMAD UTHMAN EL-MUHAMMADY-

Fitrah

 • Fitrah dalam erti kejadian asal insan sebagaimana asalnya sebagaimana yang terkandung dalam maksud hadith "Setiap orang bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah yang suci bersih; kedua ibu bapanyalah yang menjadikan dia yahudi ... (dan seterusnya)"

 • Dan dalam erti sebagaimana yang terkandung dalam ayat yang bermaksud: "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada ugama Allah (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah (itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui" (Surah ar-Rum: Ayat 30).

Erti Kembali Kepada Fitrah

 • Kembali kepada akidah yang betul dan benar dalam Ahlis-Sunnah wal-Jamaah yang datang dari Nabi s.a.w.

 • Kembali kepada mengabdikan diri kepada Allah dalam seluruh kegiatan hidup sebagaimana yang terkandung dalam iftitah dalam sembahyang: "Sesungguhnya sembahyangku, pengorbananku, hidupku dan matiku adalah bagi Allah Tuhan Yang Mentadbir sekelian alam".

 • Kembali kepada kehidupan menjaga suruhan-suruhanNya dan menjauhi larangan-laranganNya yang semuanya berupa batasan-batasan sesuai dengan fitrah kejadian asal dirinya.

 • Kembali kepada sifat-sifat manusia yang bersih sesuai dengan fitrah asal bagi dirinya.

 • Dengan kembali kepada sifat-sifat yang sesuai dengan fitrah itu maka manusia mencapai keselamatan hidupnya, kejayaan sebenarnya, kebahagiaan dan kepuasan serta makna hidupnya.

 • Yang berlawanan dengan itu adalah kebalikan daripada semuanya itu: kecelakaan, kegagagalan hakiki, penderitaan, rasa tidak puas, ketiadaan makna hidupnya.

Sifat-sifat Kembali Kepada Fitrah

 • Kembali kepada sifat-sifat yang ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w. kerana suruhan Allah bermaksud "Sesungguhnya bagi kamu ada contoh yang sebaiknya pada Rasulullah …" (Surah al-Ahzab: Ayat 21).

 • Iaitu mengenali dan menghayati sifat sidik - ertinya benar dalam niat, azam, perbuatan, janji, matlamat.

 • Iaitu mengenali sifat amanah dalam semua perkara dan tidak melakukan pengkhianatan dalam semua perkara. (Dalam usuluddin amanah merujuk kepada sifat tidak melakukan dosa; dalam akhlak merujuk kepada sifat menjaga amanah dalam segala perkara: berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, orang lain, pekerjaan, tugas-tugas.)

 • Amanah perlu dikenali kedudukannya sebagai sifat yang mentakrifkan manusia sebagaimana yang ditunjukkan oleh ayat 72 Surah al-Ahzab yang bermaksud: "Sesungguhnya Kami bentangkan AMANAH kepada langit dan bumi dan bukit bukau, tetapi semuanya tidak mahu memikulnmya kerana takut kepadanya, walhal manusia memikulnya; ia zalim lagi jahil (bila ia mengkhianati amanah dalam hidupnya);

 • Bila amanah dilihat sebagai sifat yang mentakrifkan manusia maka pengkhianatannya merupakan sesuatu yang menjatuhkan darjah kemanusiaannya;

 • Dalam tafsir-tafsir “amanah” itu metrujuk kepada kewajipan-kewajipan dalam agama; seperti rukun Iman dan rukun Islam; kewajipan-kewajipan dalam akhlak dan muamalah; pergaulan; pekerjaan;

 • Tabligh atau sifat menyampaikan maklumat yang betul dan benar serta berfaedah - ini perlu dilakukan dalam hubungan dengan diri sendiri, keluarga, jiran, termasuk rakan sejawat dan seterusnya.

 • Tabligh boleh menjangkau persoalan dalam zaman teknologi maklumat. Ertinya maklumat hendaklah disampaikan kepada sasarannya, baik yang bersifat keagamaan atau yang bersifat bukan keagamaan.

 • Sifat fatanah atau kebijaksanaan dalam erti sifat memahami persoalan-persoalan yang dihadapi dalam hendak mempertahankan kebenaran agama sehingga kebenarannya boleh dipertahankan dengan berkesan, sampai kepada perkara-perkara lain yang menjadi kewajipan manusia memahami dan menghayatinya.

 • Ertinya manusia Muslim mesti mempunyai “fatanah” dalam hubungan dengan ajaran untuk menjayakan kedudukannya sebagai “khalifah Tuhan di bumi dan hambaNya” dalam semua urusan hidupnya, termasuk ibadatnya, akhlaknya, etika kerjanya, tadbirannya, pengurusannya, demikian seterusnya.

Ilmu, Hal Diri dan Amalan

 • Dalam ajaran Imam al-Ghazali rd manusia mengalami perubahan kepada kebaikan melalui tiga tahap:

  • ILMU

  • HAL KEADAAN DIRI

  • PERBUATAN

 • Ilmu ertinya seseorang itu mesti mengetahui dengan jelas konsep yang dibicarakan, katakanlah sifat amanah; apa ertinya amanah itu; apa kelebihan-kelebihannya; apa tanda-tandanya; apa kerugian-kerugian yang dialami kalau disia-siakan; apa akibat duniawinya; apa akibat ukhrawinya; apa akibat individunya; apa akibat korporat dan kolektifnya.

 • Hal keadaan diri ertinya perubahan yang berlaku dalam jiwa, fikiran dan hati seseorang hasil daripada pencerahanyang berlaku kerana ilmu yang memasuki dirinya itu; perubahan dalaman yang berlaku itu - seperti kain yang diwarnai oleh sesuatu warna yang dikehendaki - menyebabkan sifat amanah itu meliputi diri dan jiwa orang yang berkenaan

 • Amalan ertinya dengan adanya perubahan dalaman hasil pencerahan ilmu yang bermula sebagai konsep dalam minda dan hati serta fikiran itu menimbulkan kesan amalan pada anggota badan - percakapan pada lidah, gerak pada kaki tangan dan tindakan seterusnya.

 • Ertinya prinsip dan nilai amanah dalam diri itu menyebabkan perbuahan yang menyebabkan pula timbul perbuatan amanah dalam diri seseorang itu; dengan itu berlakulah amanah dalam hubungan dengan ibadat kepada Allah, perlaksanaan tugas kepada anak isteri, perlaksanaan amanah kepada pihak yang berkenaan dan amanah dalam hubungan dengan tugas-tugas serta etika kerjanya.

 • Dan kalau merata sifat ini berlaku dalam sesuatu institusi maka amanah itu terjelma sebagai budaya korporat di mana ianya berada. Demikian seterusnya.

 • Demikian seterusnya dengan semua sifat-sifat utama yang lain.

 • Atau boleh dilihat pengembalian kepada fitrah dalam erti akhak ini merujuk kepada empat ibu kesempurnaan:

  • Hikmah kebijaksanaan yang merujuk kepada kesempurnaan dalam ilmu dan kefahaman yang diperlukan

  • Pengawasan diri yang menimbulkan disiplin terhadap diri yang membawa kepada semua perbuatan dilaksanakan mengikut ilmu dan akal dan bukan perasaan dan keinginan, bahkan keinginan dikawal dan ditarbiahkan

  • Keberanian atau keperwiraan dalam erti semuanya berlaku dalam rangka usaha perjuangan yang gigih tanpa penat lelah

  • Keadilan dalam erti semua diletakkan pada tempat letaknya yang sebenarnya.

 • Inilah pengembalian kepada fitrah dalam akhlak dan amalan perbuatan serta sikap manusia yang menjayakan, menyelamatkan, membahagiakan, serta memberikan makna bagi seluruh hidup dan wujud manusia di dunia.

Wallahu a’lam.

Self Hypnosis

Self hypnosis merupakan satu teknik di mana kita memfokuskan diri kita untuk mencapai sesuatu matlamat. Kaedah asasnya ialah dengan mempasakkan cadangan / kata-kata positif ke dalam minda separa sedar dengan bantuan situasi yang membawa ketenangan.

Kaedah self hypnosis ini berfungsi sama seperti hipnosis yang lain cuma ia dikendalikan oleh diri individu itu sendiri tanpa bantuan ahli terapi hipnosis. Proses hipnosis ini akan membolehkan minda sedar kita dipintas dan aliran komunikasi minda diambil alih oleh minda separa sedar.

Melalui teknik self hypnosis, anda boleh menambah set kualiti atau tabiat yang tidak dimiliki sebelum ini begitu juga untuk merubah perkara yang tidak disukai.

Kadang-kadang, dalam kehidupan seharian, kita selalu memomokkan diri kita dengan perkara yang negatif. Contohnya, “aku tak boleh buat”, “ni susah ni”, “macam mana ye nak deal dengan customer ni”, “confirm la aku kena marah dengan bos”, “perkara ni dah tak boleh ubah, dari dulu lagi orang buat macam ni”, “aku memang tak mampu” dan macam-macam lagi. Ini sebenarnya adalah satu bentuk self hypnosis tetapi secara negatif. Sebenarnya, dalam sistem minda kita, sesuatu perkara jika ditanam atau diulang berulang kali akan memberi kesan secara tidak langsung kepada kita dan tugasan kita. Akhirnya, individu yang selalu mengulang kata-kata di atas tadi akan terkesan dengan perkataan tersebut yang telah terpasak dalam minda separa sedarnya dan dia akan menjadi mangsa halusinasi yang dicipta oleh dirinya sendiri.

Oleh itu, untuk mendapat kesan yang positif, sentiasalah ulang sebutan perkara yang positif untuk diri kita. Dan setiap kata-kata yang baik itu adalah doa. Self hipnosis dengan kata-kata yang positif akan membolehkan kita memprogramkan semula minda separa sedar dan membuang segala bentuk fahaman negatif sekaligus mencapai kejayaan cemerlang yang diimpikan.

Anda sebenarnya BOLEH jika anda IZINKAN diri anda untuk melakukannya!!!

Sebenarnya, semasa proses hipnosis, kita tidak berada dalam keadaan tidur. Tetapi kita sebenarnya berada pada satu tahap kesedaran tertentu. Menurut ilmu kajian gelombang otak, gelombang seseorang yang berada dalam keadaan hipnosis adalah gelombang alpha. Ia umpama seseorang yang dalam keadaan permulaan tidur atau tidur-tidur ayam (light sleep). Kita masih sedar tentang apa yang berlaku di sekeliling tetapi tahap konsentrasi kita sewaktu hipnosis tersebut amat fokus kepada sesuatu yang spesifik. Semasa proses ini, minda kita bertindak balas dan fokus kepada saranan yang dibina dengan kata-kata yang kita sebutkan. Oleh itu, ia membenarkan kita mempasakkan saranan tadi ke dalam minda separa sedar.

Samada sedar atau tidak, kita sebenarnya kadang-kadang berada dalam keadaan hipnosis. Sebagai contoh, mungkin kita pernah mengalami di mana kita terlalu sibuk,leka dan fokus dengan sesuatu yang kita lakukan sehingga kita tidak sedar bahawa masa telah berlalu. Kita mengalami hipnosis dalam banyak perkara setiap hari dan kita tidak sedar bahawa ia berlaku pada diri kita. Ia mungkin berlaku ketika kita asyik :
• Menonton televisyen.
• Mendengar muzik.
• Membaca buku.
• Memandu kenderaan.
• Berkhayal.
• Bekerja.
• Melakukan sesuatu yang amat diminati.

Islam sebagai agama fitrah telah lama mengkhususkan waktu yang khas untuk umatnya melakukan self hypnosis. Namun, self hypnosis dalam Islam bersifat lebih holistik dan bermatlamat yang mana proses yang dilakukan ini melengkapkan hubungan manusia dengan Allah yang Maha Mencipta. Solat wajib yang dilakukan 5 kali sehari adalah satu bentuk deep self hypnosis di mana kita mengasingkan diri kita dari kesibukan dunia dan berhubungan langsung dengan Allah. Sebaik-baik solat ialah solat yang khusyuk dan sempurna. Beberapa pandangan sahabat dan ulamak tentang khusyuk dalam solat :

1. Berkata Saidina ‘Ali r.a.; “Khusyuk itu ialah khusyuk hati”. Menurut riwayat lain, beliau berkata; “Khusyuk itu ialah tidak berpaling ke kanan atau ke kiri”.

2. Menurut Imam al-Qurthubi; “Khusyuk ialah suatu keadaan di dalam jiwa di mana dia mewujudkan keadaan tetap (tenang) dan merendah diri segala anggota”.

3. Menurut Imam Zamakhsyari; “Khusuk dalam solat ialah hati berkeadaan takut dan mata selalu tunduk (ke tempat sujud)”. (al-Kasysyaf)

4. Berkata Imam al-Jurjani; “Orang yang khusyuk ialah yang merendah diri kepada Allah dengan hati dan segala anggotanya”. (at-Ta’rifat)

5. Menurut Imam al-Kalbi; “Khusyuk itu ialah suatu keadaan di hati di mana dia mempunyai sifat takut, muraqabah (selalu memperhati kan Allah) dan merendah diri kepada kebesaran Allah, kemudian dia mempengaruhi segala anggota yang membawa berkeadaan tetap, seronok melakukan solat, tidak berpaling-paling, menangis dan berdoa”.

Elemen khusyuk melatih individu untuk fokus dan kita juga disuruh tadabbur atau memahami ayat yang dibaca ketika solat. Oleh itu, solat yang khusyuk dan diiringi tadabbur akan membantu membina jatidiri dengan kaedah mengaktifkan minda separa sedar melalui saranan ayat-ayat Allah yang akhirnya menghasilkan tingkah laku yang baik yang dikawal oleh minda sedar. Justeru, matlamat utama dari solat iaitu untuk membina peribadi yang mampu menapis dan menghindari elemen negatif, fahsyat dan mungkar Insya Allah akan mampu dicapai. Selain itu, self hypnosis secara Islam juga boleh berlaku ketika membaca al-Qur’an dan berzikir.

Sambil membaca, jom kunjungi 
laman jualan TERBARU kami di
http://attayseer.blogspot.com/