Friday, August 28, 2009

Mengambil iktibar dari bangsa-bangsa berjaya 3 (Bangsa Yahudi)


sambungan dari Post yang lepas Mengambil iktibar dari bangsa-bangsa berjaya 2.

Hasil analisis utama ke atas bangsa Yahudi dalam bidang-bidang kritikal yang menjadi identiti mereka:

i. Sikap

a. Bekerja kuat

 Menitikberatkan waktu kerja yang panjang. Semua bangsa-bangsa lain turut bekerja tetapi Yahudi berjaya kerana memberi tumpuan pada penggunaan masa yang optimum dan kerja lebih masa.

 Walaupun dalam kelompok yang kecil, mereka tetap mampu memberikan sesuatu hasil yang besar.

 Sangat berpegang teguh pada kepercayaan yang menekankan keperluan memberi tumpuan penuh masa dan tenaga untuk kejayaan di dunia.

b. Ghairah mencipta kejayaan

 Tidak suka kekal sebagai golongan proletarian atau buruh sebaliknya memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk meningkatkan keupayaan ke tahap yang lebih tinggi.

 Mahu menjadi pelopor dalam bidang utama sebagai asas untuk membentuk penguasaan.

 Bersikap proaktif dan produktif dalam pekerjaan dan tidak suka bertangguh.

 Bersifat tamak, licik dan bijak dalam memanfaatkan setiap peluang.

c. Kepercayaan dan tabiat sebagai seorang Yahudi

 Keyakinan bahawa mereka adalah bangsa terbaik membentuk sikap yang positif untuk berjaya.

 Menjadi tradisi Yahudi berusaha bersungguh-sungguh dan menguasai setiap sesuatu.

 Berpegang pada falsafah, “God is the Creator of the world but man is the creator in the world”.

Sistem kepercayaan Judaisme menyuruh penganutnya bekerja secara kreatif dan inovatif bagi menampilkan ciri pekerja luhur. Perkara ini diamalkan dengan bersungguh-sungguh di kalangan Yahudi.

d. Sikap saling membantu antara Yahudi

 Berpegang pada nilai bahawa kebajikan tertinggi adalah dengan memberi bantuan kepada bangsa sendiri.

 Sikap ini membentuk kesatuan etnosentrik masyarakat Yahudi.

 Budaya memajukan bangsa secara bersama.

 Tahu dan bijak dalam mempertahankan dan memperjuangkan bangsa mereka walau sentiasa dipinggirkan dan dibenci.

e. Bersikap skeptikal terhadap idea-idea konvensional

 Timbul kerana bangsa Yahudi terperangkap antara dua dunia iaitu terpisah dari tradisi Yahudi dan kehidupan secara berkumpulan dalam masyarakat Yahudi. Mereka kebanyakannya hidup dalam masyarakat Barat yang sentiasa berusaha untuk maju dan sentiasa menaruh dendam terhadap mereka.

 Sikap ini mencetus kreativiti dalam melihat sesuatu perkara yang membawa kepada penguasaan dan keunggulan dalam pelbagai bidang.

 Sentiasa berfikir tentang sesuatu yang baru dan tidak selesa dengan kebiasaan.

 Status sebagai “pendatang asing” banyak menjana kreativiti mereka.

f. Amat berpegang kepada “headwork” berbanding “handwork”

 Mementingkan berfikir dari aktiviti bersifat kecekapan menggunakan tangan menjadikan mereka bangsa yang memimpin dan bukan bangsa yang diperintah.

 Setiap sesuatu pekerjaan bermula dengan idea dan idea yang bernas akan membentuk peluang baru.

 Mereka yang banyak idea dan bersungguh untuk melaksanakannya adalah mereka yang memimpin berbanding mereka yang hanya mahir kerja tangan sahaja akan bersikap menunggu arahan untu melaksanakan sesuatu.

No comments:

Post a Comment