Friday, August 28, 2009

Mengambil iktibar dari bangsa-bangsa berjaya 5 (Bangsa Yahudi)

sambungan dari Post yang lepas Mengambil iktibar dari bangsa-bangsa berjaya 4

iv. Jaringan

a. Memiliki jaringan rasmi dan tidak rasmi.

Jaringan diwujudkan untuk menjana kekuatan bangsa mereka.

Aspek kebajikan amat ditekankan dan diberi perhatian.

Jaringan etnosentrik Yahudi membentuk penguasaan monopoli ekonomi di seluruh dunia.

b. Wujud institusi dan organisasi yang membantu survival bangsa.

Keadaan diaspora memerlukan mereka membentuk institusi tersendiri yang mampu mengukuhkan keadaan dan menjaga kebajikan mereka.

Komuniti yang terpisah menjadi faktor pendesak untuk membentuk organisasi yang mampu menjamin kekuatan bangsa.

Kekuatan institusi ini mampu menyaingi peranan sebuah negara dalam menjaga kebajikan rakyatnya.

Institusi yang ditubuhkan ini merupakan organisasi yang terpisah dari sistem kerajaan sesebuah negara yang diduduki oleh kelompok Yahudi tersebut. Ini bermakna institusi tersebut mempunyai modal tersendiri dan dibangunkan dengan kekuatan bangsa Yahudi sendiri.

Wujud keadaan saling membantu di mana seorang Yahudi yang telah dibantu oleh institusi ini akan memberikan sumbangannya selepas dia berjaya dalam bidangnya.

c. Membina kemampuan untuk menjamin manfaat kepada bangsa.

Mewujudkan modal sosial (social capital) melalui keahlian dalam jaringan hubungan dan struktur sosial yang lain.

Konsep modal sosial ini menjadi jambatan kepada jurang antara keutamaan bangsa Yahudi dan perincian modal insan.

Ia membentuk rangka kerja untuk membantu dalam pengamalan keagamaan, menjadi payung untuk melindungi dan mengukuh serta membantu seseorang Yahudi menguasai kemahiran dan sumber yang diperlukan untuk kejayaan dalam pelbagai bidang.

d. Kepadatan dan kekuatan ikatan hubungan.

Mempunyai ikatan hubungan yang kukuh dalam komuniti yang terhasil dari pendidikan dan organisasi perkumpulan (communal organizations). 

Ini membantu meningkatkan keupayaan mereka untuk saling berlatih, membimbing dan menggunakan skil yang dipelajari dengan penuh efisien.


e. Meletakkan pengetahuan sebagai prosedur dan dikongsi bersama.

Segala pengetahuan yang dimiliki dibukukan dan diajar kepada generasi baru.

Kemahiran organisasi, jaringan sosial, pencapaian pendidikan dan bentuk idea bantu kendiri (self-help) yang dibina sepanjang diaspora disatukan. Kejayaan usaha ini dilihat apabila Yahudi membawa resepi tersebut ke Amerika Syarikat dan berjaya membuktikan kekuasaan mereka.

Keistimewaan ini terus dijadikan kunci kejayaan kepada Yahudi untuk menguasai pelbagai bidang.
 

f. Kejelasan peranan dalam setiap komuniti.

Yahudi, walau di mana mereka berada, mereka tetap jelas dengan peranan yang perlu dimainkan.

Apabila mereka tahu peranan dan jelas matlamat, tindakan mereka tindakan mereka dilihat seolah-olah sama dan seperti dirancang.

Di sinilah punca peranan yang digerakkan oleh organisasi komuniti Yahudi. 

Dalam komuniti, setiap individu tahu bahawa mereka perlu menguasai akademik hingga ke tahap tertinggi. Oleh itu, kebanyakan mereka akan berjaya mencapai tahap terbaik dalam akademik.

Apabila perhimpunan sosial dilakukan, setiap komuniti mempunyai hasil graduan masing-masing yang akhirnya menyumbang pada bilangan profesional dan pemilik perniagaan yang tinggi.

Kekuatan komuniti ini secara tidak langsung akan menyediakan kepada generasi muda Yahudi khidmat nasihat, bimbingan, role model, sikap terbaik dan kemahiran yang diperlukan dalam apa jenis situasi khususnya bidang ekonomi.

g. Mengamalkan kebajikan atau sedekah kepada keperluan bangsa.

Yahudi amat mementingkan hal ini sebagai satu timbal balik atas apa yang telah diterima dari bangsanya.

Masyarakat tradisional Yahudi mendermakan (istilah yang digunakan oleh mereka ialah Tzedakah) minimum 10 peratus dari pendapatan mereka untuk kebajikan bangsa.

Tradisi ini diteruskan hingga ke hari ini dan ia membantu dalam mengukuhkan jaringan bangsa.
Dalam senarai majalah Business Week pada tahun 2006 di bawah tajuk The 50 Most Generous Philanthropists, seramai 15 dermawan Yahudi disenaraikan dalam senarai tersebut. Walaupun populasi Yahudi di Amerika hanya dua peratus sahaja, tetapi mereka menguasai 30 peratus dari senarai dermawan di Amerika.

v. Daya akademik

a. Bangsa Yahudi adalah satu bangsa yang bijak dalam bidang Matematik dan Fizik

Individu yang bijak dalam bidang Matematik dan Fizik adalah individu yang bagus dalam penguasaan dimensi otak kiri.

Kecemerlangan otak kiri banyak menyumbang kepada tahap IQ yang tinggi.
Seorang individu yang cemerlang otak kiri dan mahir dalam bidang ilmu matematik serta fizik adalah seorang yang bijak dalam membuat keputusan.

b. Bijak disebabkan faktor genetik

Ramai pengkaji Yahudi berpendapat mereka bijak disebabkan oleh faktor genetik dan sebilangan pengkaji lain menolak pendapat ini.

Pengkaji teori sosial Britain iaitu Dr Charles Murray berpendapat Yahudi sememangnya bijak kerana mewarisinya secara turun-temurun.

Kajian beliau mendapati purata nilai IQ Yahudi adalah tujuh hingga 15 mata lebih tinggi berbanding kaum lain dan mereka melepasi ujian IQ dengan kadar yang luar biasa. Kadar IQ normal untuk populasi Amerika ialah sekitar 100.

Pendapat lain mengatakan bahawa mereka bijak kerana bijak belajar dari pengalaman mereka.

c. Amat menekankan hasil modal insan berteraskan kemampuan akal

Fokus bangsa Yahudi menjurus kepada menghasilkan “mental labour” seperti kapitalis dan usahawan berbanding “physical labour”.

Situasi ini memerlukan kekuatan daya akademik yang tinggi.

d. Pendidikan menekankan aspek pemikiran

Aspek pendidikan di sekolah dan universiti khususnya milik Yahudi menanam pemikiran mengenai strategi, peluang dan pelaburan.

Melahirkan individu yang SMART atau bijak menjadi keutamaan. Jika hanya mempunyai banyak ilmu tetapi tidak tahu menggunakannya dengan baik maka ia tidak akan memberikan apa-apa sumbangan.

e. Mementingkan ilmu dan akademik

Budaya hidup Yahudi amat mementingkan penguasaan ilmu dan kejayaan dalam akademik.

Setiap Yahudi digalakkan menguasai aspek akademik dan membentuk kejayaan dalam bidang sains dan ekonomi. Kebanyakan hartawan dan tokoh mereka telah mencapai tahap tertinggi dalam pendidikan dan pembelajaran.

Ajaran Judaisme sangat menekankan tentang pendidikan kepada kanak-kanak. 

f. Pengukuran daya akademik dan kepintaran Yahudi

Dapat diukur melalui pencapaian mereka dalam akademik atau kejayaan dalam bidang yang diceburi.

Berapakah bilangan individu Yahudi yang pernah menerima Anugerah Nobel dan bandingkan bilangan tersebut dengan jumlah penduduk Yahudi? Seterusnya perbandingan peratusan tersebut dengan bangsa-bangsa lain.

vi. Daya penyelidikan

a. Membina penyelidikan kemahiran ekonomi 

Situasi diaspora telah banyak mengajar Yahudi. Dalam membentuk kemahiran ekonomi yang telah dinyatakan di atas, mereka telah membentuk organisasi bimbingan. 

Idea lahirnya organisasi ini berasaskan penyelidikan mereka untuk mencari kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan komuniti separa ekonomi dan mengukuh jaringan saling bergantung antara mereka.

b. Menyumbang dalam bidang sains dan teknologi.

Yahudi khususnya melalui negara ‘haram’nya Israel memberi sumbangan yang besar dalam penyelidikan sains dan teknologi.

Bidang yang mereka ceburi ialah sains genetik, perubatan, pertanian, sains komputer, elektronik, optik, kejuruteraan dan industri teknologi tinggi yang lain.

Mereka amat memfokuskan kepada bidang industri berteknologi tinggi.

Malah Yahudi telah memiliki sekelompok tokoh saintis yang telah memberikan sumbangan yang besar melalui pengkajian mereka antaranya seperti Albert Einstein (1879-1955) dalam bidang fizik dan pelopor teori relativiti, Chaim Weizmann (1874-1952) saintis dan Presiden Pertama Israel serta Aharon Katzir (1914-1972) seorang ahli kimia.

c. Penyelidikan dalam bidang ketenteraan

Israel amat terkenal dalam penyelidikan teknologi persenjataan.

Antara produk yang dihasilkan bermula dari submachine guns biasa seperti Uzi hinggalah kepada sistem pertahanan anti-ballistic termaju.

Israel juga antara negara yang mempunyai satelit pertahanan yang dilancarkan ke orbit.

d. Penyelidikan dalam bidang pertanian.

Bentuk muka bumi dan cuaca yang kering di Israel, ia mendorong pada penyelidikan dan penghasilan ciptaan terkini dalam teknologi pertanian.

Hasil teknologi Yahudi dalam bidang ini antaranya adalah kaedah takungan air untuk tujuan pengairan, pencernaan anaerobic, penyelidikan paras kandungan garam, baja kompos dan kejuruteraan genetik pertanian termaju.

Tanah yang kering tidak menjadi penghalang kepada mereka untuk maju dalam pertanian.

e. Penyelidikan dalam bidang perubatan.

Israel juga terkenal dalam kemajuan dan revolusi penyelidikan perubatan.

Hasil penyelidikan terbaru mereka yang dihasilkan oleh sekumpulan penyelidik dari Institut Weizmann iaitu molekul biokomputer yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit kanser.

No comments:

Post a Comment