Friday, August 28, 2009

Mengambil iktibar dari bangsa-bangsa berjaya 4 (Bangsa Yahudi)

sambungan dari Post yang lepas Mengambil iktibar dari bangsa-bangsa berjaya 3

ii. Usaha

a. Nilai survivalis membentuk usaha yang jitu

Kehidupan merantau memerlukan mereka untuk bekerja keras bagi menjamin kehidupan dan menguasai persaingan.

Pengalaman dianggap sebagai orang asing dan “semi citizens” selama berabad-abad lamanya mengajar mereka berdikari untuk membangunkan bangsa sendiri.

b. Usaha untuk menyumbang pada kemajuan bangsa 

Mentaliti setiap perkara yang dilakukan mesti mempunyai pulangan kepada bangsa.

Berpegang pada nilai bantu diri (help-having) untuk meraih sesuatu.

c. Mementingkan usaha yang optimum untuk hasil yang maksimum 

Usaha yang dijalankan dengan penuh ketekunan akan memberi hasil yang maksimum.

Mereka menekankan setiap usaha perlulah berstrategi untuk pulangan yang maksimum dari sudut masa, modal dan sumber yang telah dikeluarkan.

d. Matlamat yang jelas menjadi teras pengukuh pada usaha 

Mementingkan pencapaian dalam bidang pendidikan dan pencapaian dalam pekerjaan.

Bijak menetapkan matlamat serta bermotivasi tinggi dan konsisten ke arah mencapai matlamat.

e. Tidak pernah putus asa dan lesu usaha

Banyak mengambil iktibar dari sejarah hitam yang pernah dilalui.

Berdasarkan pengalaman ditindas yang dilalui, mereka menggunakannya sebagai panduan untuk merangka strategi bagi menguasai dunia seperti yang dilihat pada hari ini.

Yahudi telah bekerja keras untuk mencapai kejayaan seperti yang dilihat pada hari ini. Antara yang memainkan peranan ialah tokoh Zionis iaitu Theodore Herzl yang merupakan seorang strategis, perangka senario dan pelakon utama dalam gerakan memartabatkan Yahudi dan Zionis.

f. Nilai usaha

Di samping mementingkan kekuatan akademik, bangsa Yahudi menitikberatkan kualiti imaginasi, kreativiti, cita-cita, ketekunan, ketabahan, perasaan ingin tahu yang tinggi dan ketahanan sebagai nilai yang perlu dicapai dalam berusaha.

Nilai ini akan membezakan antara individu yang bekerja bersungguh-sungguh tanpa berstrategi dan individu yang bersungguh-sungguh tetapi bekerja dengan bijak.


iii. Kemahiran ekonomi

a. Berkait rapat dengan amalan sistem nilai dan agama mereka 

Adalah menjadi satu kemuliaan untuk memberi pinjaman, membina rakan niaga dan memberi pekerjaan termasuk modal kepada golongan yang memerlukan dari bangsa sendiri.

Nilai-nilai etika dalam ajaran Judaisme seperti:
 Anjuran memerangi kemiskinan.
 Menjalankan perniagaan secara jujur.
 Menyuburkan budaya kuat bekerja.
 Berlaku adil dan menjaga kebajikan pekerja.
 Menjalankan tanggungjawab sosial di samping meraih keuntungan.

b. Ajaran Judaisme menekankan bangsa Yahudi supaya terlibat dalam perdagangan.

Mereka yakin dan mengamalkan suruhan agama sebagai teras kehidupan mereka.
Petikan mengenai suruhan terlibat dalam aktiviti ekonomi:
Whoever does not teach his son trade, it is as though he taught him to commit robbery”. (T. Kiddushin 29a)

c. Pendekatan ekonomi yang pragmatik

Cenderung memasuki bidang-bidang ekonomi, profesion dan pasaran yang bersifat bebas.

Menjadikan prinsip pengumpulan kekayaan dan harta persendirian sebagai batu loncatan untuk memperkukuhkan kedudukan ekonomi.

d. Kecenderungan pada konsep “individualization of industry

Kecenderungan semula jadi terhadap “individualization of industry” iaitu mahu menguasai bidang-bidang pengeluaran berskala kecil tetapi keuntungan berpanjangan.

Menguasai bidang pemprosesan yang menjadi rantaian dan penggunaan secara optimum dalam bidang pengeluaran sumber alam dan ternakan.

e. Mengamalkan prinsip mengukuhkan kedudukan dan kekuasaan.

Mencari ruang-ruang yang boleh menjadi proksi untuk mengukuhkan kedudukan dan sukar untuk dijatuhkan.

Membangunkan kumpulan efektif (ekonomi dan kepakaran) dalam bidang media dan politik untuk mengukuhkan kedudukan.

Tidak mahu menjadi pengguna tetapi berusaha untuk menjadi pengeluar dan menguasai pasaran.

Membentuk segmen pasaran secara tersusun untuk menjana kekuatan dan dominasi.
Di Amerika Syarikat, Yahudi menguasai beberapa sektor penting yang memungkinkan mereka “mengendalikan” strategi politik Amerika di samping menggunakan kaedah melobi yang dikenali sebagai “The Unbeatable Jewish Lobby”.

f. Membentuk organisasi bimbingan kemahiran ekonomi 

Kelompok Yahudi membentuk komuniti pekerjaan yang akan mengajar asas dan kemahiran ekonomi.

Sumber yang sedia ada akan dikongsi secara bersama.

Organisasi ini dibentuk berdasarkan pengalaman diaspora mereka yang menghendaki mereka mengurus hal bangsa sendiri dalam keadaan tanpa negara.

g. Kemahiran literasi bahasa Hebrew

Pengkaji tentang Yahudi berpendapat kemahiran literasi bahasa Hebrew menjadi antara faktor pemangkin dalam pembinaan kemahiran ekonomi Yahudi.

Asas pandangan mereka bahawa bahasa dan literasi Hebrew sukar untuk dikuasai. Penguasaan bahasa yang baik adalah antara faktor kecerdasan mental yang menyumbang pada kreativiti.

Kemahiran yang diperlukan untuk tujuan keagamaan seperti literasi Hebrew meningkatkan kemampuan mereka untuk menguasai skil berguna dalam ekonomi.


No comments:

Post a Comment